Ima “oči na potiljku”: Dječak može da okrene glavu za 180 stepeni