Tajnikar: Evrope više nema, pobijedila je Njemačka