Sud odbio Dronjkovu žalbu, moraće isplatiti Dodiku 7.000 KM

Okružni sud u Banjaluci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je Nikola Dronjak obavezan da Miloradu Dodiku, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, isplati 5.000 KM, a na ime troškova postupka 2.338 KM, rekao je Srni Dodikov advokat Goran Bubić.

Ovom presudom Okružni sud u Banjaluci u potpunosti je odbio žalbu Dronjka na presudu Osnovnog suda.

Okružni sud donio je presudu 9. juna.

(Srna)