Šešelj: Ne interesuje me Hag, nek’ mi pošalju pismo

Lider SRS Vojislav Šešelj ponovio je da neće prisustvovati žalbenom pretresu koji u Haškom tribunalu počinje u 13 sati, niti ga “tribunal više interesuje”.

“Mene više Haški tribunal ne interesuje. Ja dobrovoljno nikad neću otići. Ako me budu tražili onda je na vlasti da me isporučuju ili ne isporučuju. Mogu me isporučiti samo vezanog u kavezu”, rekao je Šešelj za TV Pink.

Ponovio je da je odbio da ode u Hag, a odbio je i da u pretresu učestvuje putem video-linka.

“Neću ja to ni gledati. Nemam vremena. Uopšte me ne interesuje. Presudu će mi poslati poštom i drugo me ništa ne interesuje”, rekao je Šešelj.

Prema njegovim riječima, Tribunal danas može da potvrdi njegovu oslobađajuću presudu ili da je obori, ali ne može da je preinači već bi postupak morao da se vodi ispočetka.

“Da bi presuda pala tužilac mora da dokaže da je došlo do kršenje prava ili da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, a on to ne može da dokaže”, rekao je Šešelj.

On je ponovio i da je pogaženo njegovo pravo na suđenje u razumnom roku, kao i da su mu kršena mnoga druga prava.

Šešelja će po službenoj dužnosti zastupati branilac koja je imenovan kako bi se obezbijedilo da njegova proceduralna prava budu poštovana, ali ne smije da se miješa u suštinu procesa.

Dodao je i da oslobađajuća presuda ne može da promijeni njegovo negativno mišljenje o Tribunalu koji je, kako je naveo, osudio puno nevinih ljudi.

Pretresno vijeće III Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 31. marta 2016. Šešelja oslobodilo krivice po svih devet tačaka Optužnice kojom su mu stavljani na teret zločini protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Optužnicom se navodi da je Šešelj, između ostalog, počinio ove zločine uključujući i kroz učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj prisilno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva iz dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine u Srbiji.

Tužilaštvo je 2. maja 2016. godine Mehanizmu podnijelo svoju najavu žalbe na Presudu Pretresnog vijeća MKSJ. U skladu sa članom 2(2) Prelaznih odredbi Mehanizam je nadležan za žalbene postupke proistekle iz predmeta vodjenih pred MKSJ za koje je najava žalbe podnesena 1. jula 2013. ili nakon tog datuma.

(Tanjug)