SB: Ozbiljna dužnička kriza Crne Gore

Crna Gora, s obzirom na ozbiljnost dužničke krize, neće moći da obnovi povjerenje međunarodnih investitora bez reformi javnih politika kojima bi bio uspostavljen balans budžeta do 2019. godine, ocijenila je Svjetska banka.

Iz Svjetske banke su upozorili da sadašnji model ekonomskog rasta Crne Gore posustaje i da je javni dug neodrživo visok.

Crna Gora i Grupacija Svjetske banke zajednički su pripremili program saradnje za naredne četiri godine, ali iz ove banke upozoravaju da je hitna fiskalna konsolidacija preduslov za takav značajan program.

Svjetska banka bi mogla da razmotri seriju od dva godišnja zajma za razvojnu politiku od po 45 miliona dolara koji su povezani sa prethodnim aktivnostima na smanjenju fiskalnog deficita i unapređenju javnih finansija i održivosti finansijskog sektora.

“Osim ovoga, pripremljen je projekat za poresku administraciju i spreman je za pregovaranje sa Vladom, kada joj to bude odgovaralo”, navedeno je u Preporukama za javne politike za ovu godinu koje je objavila Svjetska banka.

Za potrebe dodatnog finansiranja deficita, Svjetska banka preporučila je Crnoj Gori razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom o mogućem komplementarnom programu.

Banka procjenjuje da bi znatne uštede, uzmeđu ostalog, bile postignute smanjenjem zarada i broja zaposlenih u javnom sektoru, racionalizacijom prijevremenog penzionisanja, zamjenom naknada za majke i eliminisanjem “krivog ciljanja naknada”.

Neophodna je fiskalna konsolidacija od dva do tri odsto bruto domaćeg proizvoda /BDP/ godišnje u periodu od ove do 2019. godine, kao minimum, kako bi bio “preokrenut” alarmantni trend duga i postignut izbalansirani budžet do 2019. godine.

“Kako bi ovo bilo postignuto, Vlada Crne Gore treba da preduzme permanentne mjere i na strani prihoda i rashoda, na primjer da `preokrene` nedavna povećanja socijalnih transfera i zarada u javnom sektoru, optimizuje druge rashode, definiše prioritetne javne investicije, mobiliše nove prihode i smanji poreska izuzeća”, saopšteno je iz Banke.

(Srna)