Prnjavorski portal – fotos zaleđenog jezera Drenova

Foto zaleđenog jezera Drenova…

Zaleđeno jezero Drenova

Foto: Marin Marinković