Prnjavorski portal – fotos: pogled sa Ljubića prema jezeru

Foto, pogled sa Ljubić prema jezeru Drenova…

horizontalno

Foto: Marin Marinković