Prnjavorski portal – Drvored u Hilandarskoj ulici

Fotos Hilandarske ulice, kod pravslavne crkve u Prnjavoru…

hilandarska

Foto: Marin Marinković