PRNJAVOR: TV K3 od danas nije moguće više pratiti

Svečano puštanje digitalnog signala u BiH sa Kozare na 32. kanalu prouzrokavolo je direktan uticaj i štetu po TV K3.

11221529_10152741876411394_6785970438545534399_n

Na pomenutom kanalu gotovo je nemoguće više pratiti program naše televizije za šta posjedujemo urednu dozvolu već 20 godina.

Pomezno najavljivana digitlizacija u Bih otkrila je već u prvim satima emitovanja signala sa Kozare svoje nedostatke.

Digitalni signal je pušten na 32. kanalu ugrozio je emitovanje programa TV K3.

Mjerenjima na terenu utvrđeno je da naš program  gotovo ne postoji na čak 2,5 km od predajnika.

Ovakvo stanje je neodživo čak i na kraći period, jer direkno utiče na daljnju egzistenciju emitera.

Nadamo se da će regulator hitno pronaći način da rijesi novonastali problem, i da omogući nesmetano  dostavljanje signala TV K3  na zemaljskoj mreži do naših gledalaca.

Podsjećamo da TV K3 ima uredno izdate dozvole od strane  RAK BIH da ureno plaća sve naknade za korištenje radiofrekventnog spektra BiH, i da država ima obavezu da zaštit medijsko tržište.

Nameće se pitanje ko će namiriti direktnu i indirektnu štetu koju će TV K3 imati zbog činjenice da je naš signal nemoguće pratiti na područiju koji se snabjedneva signalom sa 32.kanala?

Tražimo  odgovor na pitanja zbog čega Savjet Ministar i nadležno ministarstvo nisu riješavali ovakav problem prije njegovog nastanak, sobzirom da se iz naših poreza i doprinosa finasiraju plate državih službenika.

Ovo je problem svih komercijalnih medija a ne samo naše televizije o kome se u proteklom periodu govorilo, ali političke elite nisu htjele ili nisu želje tom problem da posvete dovoljnu pažnju.

Pitamo predstavnike iz RS u državnim institucijama zbog čega su dozvolil da prva privatna televizija u RS dolaskom digitalizacije izgubi svoj signal, za šta je u proteklih 20 godina uredno plaćala sve državne obaveze.

Nadamo se da će kolege sa drugih komercijalni TV stanica naš problem prepoznati kao svoj , jer danas smo direktan uticaj digitalizacije imali mi a sutra ko zna.

RAK BiH će u ovoj sitaciji vjerovatno pomoći da TV K3 prevaziće sadašnji ozbiljan problem, ali ovde je riječ o novoj situaciji koja prevazilazi i madat regulatora. Država je na potezu!!!

TV K3 će razmotriti sve pravne mogućnosti zaštite svojih interesa u novonastaloj situaciji.

TV K3