PRNJAVOR: Press otkriva sa kojim se problemima susreću nacionalne manjine u BiH

Prava nacionalnih manjina u Republici Srpskoj poštuju se više nego u proteklim godinama, ali su problemi njihovog učešća u vlasti, zakonske regulative i diskriminacije još uvijek prisutni.
manjine_

Nacionalne manjine su u raznim opštinama i gradovima homogenizovane sa ostalim stanovništvom, sa kojim dijele istu sudbinu i prava. Nacionalne manjine su posebno zainteresovane za obrazovanje, jer je to način na koji nastoje sačuvati svoju kulturnu baštinu u BiH.

U Bosni i Hercegovini je prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, živjelo 17 zakonom priznatih nacionalnih manjina, što je predstavljalo oko 35.000 građana. To su: Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

Opština Prnjavor jedna je od rijetkih opština, čije stanovništvo čine pripadnici različitih nacionalnosti još iz perioda Austrougarske.

Krajem 19. vijeka u Prnjavor su stizali, iz tadašnje Austrougarske, Ukrajinci, Slovaci, Poljaci…

Narodno šarenilo

Mala Evropa je drugi naziv za Prnjavor. Ova opština se diči brojem nacionalnih manjina. Trenutno ih ima petnaest, a prije rata bilo je i više od dvadeset.

Pripadnici nacionalnih manjina u Prnjavoru su Romi, Ukrajinci, Česi, Italijani, ali takođe, u okolini grada ima i zajednica Poljaka, Slovenaca, Albanaca, Jevreja i Mađara.

Pripadnici nacionalnih manjina trude se da organizuju razne kulturne susrete, da sačuvaju svoj identitet, kulturu, jezik, običaje… U tome im uveliko pomaže i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, na čijem je čelu Italijan Franjo Rover.

Na pitanje da li smatra da su nacionalne manjine ugrožene, kako u opštini Prnjavor, tako i u drugim mjestima, Rover kaže:

“Ne mislim da su nacionalne manjine ugrožene u bilo kojoj lokalnoj zajednici, ali istina je i da ima lokalnih zajednica koje manje vode računa o njima. Nadam se da će se to promijeniti”.

Rover smatra da nijedna stranka koja je kandidovala nekog iz reda nacionalnih manjina za lokalne izbore u BiH, ne želi ništa dobro tim istim manjinama.

“Nijedna partija u svojim aktima i programima nema ništa pozitivno za manjine, nema ni ‘M’ od manjina. Svi zloupotrebljavaju manjine i njihova prava. Mogu reći da prihvatam kandidate samo one koje predlažu Udruženja i Savezi nacionalnih manjina, svi drugi su samo iz svojih ličnih interesa i ništa drugo”, jasan je Rover.

Nezavisni kandidat za odbornika u Skupšini grada Banjaluka iz reda nacionalnih manjina, Zoran Vrućinić, kaže da su se stvorili preduslovi koji omogućuju nacionalnim manjinama da očuvaju i razvijaju svoj nacionalni, etnički, vjerski i kulturni identitet i integrišu se u društvenu zajednicu.

“U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovina je do sada doneseno više zakona i potpisani su međunarodni dokumenti koji se odnose na ovu  problematiku. Međutim, prava zagarantovana zakonom se ne provode u mjeri u kojoj bi trebala, što je rezultat i nesređenih političkih i državotvornih odnosa u kojima se nalaze i sami konstitutivni narodi”, navodi Vrućinić za Press.

On navodi da je na listi od 21 kandidata za Skupštinu grada Banjaluke iz reda nacionalnih manjina dosta sposobnih ljudi, te da se radi o najkompetentnijoj “listi” ponuđenoj glasačima grada Banjaluke.

“Jasno je da imam autentična rješenja za nagomilane probleme koji tište grad. Isto tako, moram da kažem da nisam ničiji ‘tas na vagi’ i ukoliko osvojim odbornički mandat, podržavaću one odluke koje su u skladu sa programskim principima za koje se zalažem i koje sam predstavio, bez da mi partijski šef diriguje šta i kako”, naglasio je Vrućinić.