PRNJAVOR: Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava

Pozivamo subjekte koji su registrovani i imaju sjedište na području opštine Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava za organizovanje naučnih, kulturnih i sportskih manifestacija od značaja za opštinu Prnjavor u 2016. godini.

prnjavor-trg

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor i treba da sadrži podatke o podnosiocu zahtjeva i:
–  naziv, mjesto i vrijeme održavanja manifestacije,
–  kratak opis manifestacije i način finansiranja manifestacije,
– broj djece, mladih i socijalno isključenih kategorija obuhvaćenih manifestacijom  i masovnost manifestacije,
–  karakter manifestacije (lokalni, regionalni, međunarodni),
–  iznos potrebnih sredstava za realizaciju manifestacije i
– ostale podatke koji potvrđuju da manifestacija doprinosi promociji opštine, da je tradicionalna i da doprinosi promociji i unapređenju nauke, kulture ili sporta.

Uz prijavu je potrebno priložiti kopije:
–  rješenja o registraciji subjekta,
–  potvrde o registraciji (JIB),
–  broj žiro-računa.

Javni poziv za dodjelu sredstava  objavljen je 01.02.2016. godine i traje sedam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 08.02.2016. godine.

Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal: 232i 212.

opstinaprnjavor.net