PRNJAVOR-DOBOJ: PRIJAVE ZBOG MALVERZACIJA

Okružnom tužilaštvu Doboj podnesen je izvještaj protiv tri lica zbog sumnje da su zloupotrebom službenih položaja, ovlašćenja u privredi i nesavjesnim radom u službi, omogućili privrednom društvu da ostvari protivpravnu imovinsku korist od 393.512 KM.Izvještaj je podnesen protiv lica čiji su inicijali S.M. iz Dervente, M.D. iz Prnjavora i G.G. iz Banjaluke.
POLICIJA

Za prijavljenog S.M. postoji osnov sumnje da je, kao odgovorno lice u akcionarskom društvu čija je djelatnost projektovanje, proizvodnja i montaža metalnih konstrukcija i opreme u Derventi, iskoristio službeni položaj i prekoračio granice svog ovlaštenja i u oktobru 2011. godine sa privrednim društvom iz Prnjavora zaključio ugovor o međusobnom sravnjenju, saopšteno je iz Centra javne bezbjednosti Doboj.

Ugovorom se akcionarsko društvo iz Dervente obavezuje da će privrednom društvu iz Prnjavora na ime nastalih obaveza isplatiti iznos od 393.512 KM, najkasnije do 20. januara 2011. godine, iako je znao da je rok za isplatu naveden u ugovoru istekao u vrijeme zaključivanja ugovora.

Prijavljeni S.M. je kao odgovorno lice znao ili je mogao znati da je 1. avgusta 2011. godine Skupština akcionara preduzeća donijela Odluku o davanju odobrenja za zaključivanje ugovora o načinu i rokovima izmirenja dospjelih obaveza, ali je suprotno navedenoj odluci 28. decemtra 2011. godine pred odgovornim licem u javnoj službi, trećeprijavljenom G.G. zaključio ugovor o zasnivanju založnog prava – hipoteke na nekretninama akcionarskog društva iz Dervente sa privrednim društvom iz Prnjavora, koje je zastupala drugoprijavljena M.D.

Na ovaj način privrednom društvu iz Prnjavora omogućeno je da u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područna jedinica Derventa upiše hipoteku na nekretninama akcionarskog društva iz Dervente, te da u stečajnom postupku akcionarskog društva iz Dervente, privredno društvo iz Prnjavora kao razlučni povjerilac svoje potraživanje prenese na treće privredno društvo, koje je u odnosu na ostale povjerioce opšteg isplatnog reda u potpunosti namirilo potraživanja u iznosu od 393.512 KM i za isti iznos ostvarilo protivpravnu imovinsku korist.

Za drugoprijavljenu M.D. postoji osnov sumnje da je kao odgovorno lice u privrednom društvu iz Prnjavora zaključila navedeni ugovor o međusobnom sravnjenju sa akconarskim društvom koje je zastupao prvoprijavljeni S.M, iako je znala da je rok za ispunjenje obaveza istekao u vrijeme zaključivanja ugovora.

Sačinjeni ugovor je upotrijebila kako bi pred odgovornim licem u javnoj službi, trećeprijavljenom G.G. zaključila ugovor o založnom pravu na nekretnine akcionarskog društva iz Dervente, a zatim ga upotrijebila kako bi privredno društvo iz Prnjavora steklo status razlučnog povjerioca u stečajnom postupku koji je vođen u akcionarskom društvu u stečaju iz Dervente.

Navedeno potraživanje ustupila je trećem privrednom društvu koje je na ovaj način steklo protivpravnu imovinsku korist za navedeni iznos.

Za prijavljenu G.G. postoji osnov sumnje da je kao odgovorno lice u javnoj službi za obradu, ovjeravanje i potvrđivanje javnih isprava obradila izjavu volje M.D. kao zastupnika privrednog društva i S.M. kao zastupnika akcionarskog društva iz Dervente i sačinila ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretninama akcionarskog društva iz Dervente.

U ugovoru je navela da se založni dužnik, na osnovu ugovora o međusobnom sravnjenju, obavezao da će založnom povjeriocu isplatiti nastali dug najkasnije do 20. januara 2012. godine, iako je u ugovoru o međusobnom sravnjenju naznačen rok za izmirenje duga 20. januar 2011. godine.

Prijavljena G.G. je u prilogu ugovora koji je dostavljen Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područna jedinica Derventa priložila i ugovor o međusobnom sravnjenju, koji je navodno sačinjen između navodnog pravnog zastupnika akcionarskog društva iz Dervente, bez njegovog potpisa, i M.D. kao zastupnika privrednog društva, na osnovu čega je ustanovljeno založno pravo na parcelama akcionarskog društva iz Dervente. srna