Povučena žalba nada za pasoše

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) dobila je odobrenje za izbor najboljeg ponuđača za nabavku pasoških knjižica za 2017. godinu nakon što je francuska kompanija “Džemalto” odustala od žalbe.

“Džemalto” se odmah poslije trećeg tendera za nabavku pasoških knjižica, raspisanog 20. februara, žalio Kancelariji za razmatranje žalbi BiH na uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji. Time je bilo ponovo dovedeno u pitanje izdavanje pasoša nakon 21. marta kada ističe ugovor sa trenutnim dobavljačem “Milbauerom”.

U IDDEEA su rekli da su odmah nakon dobijanja zaključka Kancelarije za razmatranje žalbi da obustavljaju postupak na osnovu žalbe “Džemalta” ocijenili blagovremeno dostavljene zahtjeve za učešće u pregovaračkom postupku nabavke pasoša. Utvrđeno je da uslove za nastavak postupka ispunjavaju kompanije “Garsu pasaulis” i “Milbauer”.

“Donesena je odluka o rezultatima postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci. Time je postupak nabavke pasoških knjižica nastavljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, naveli su u IDDEEA.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je Savjet ministara pronašao rješenje za problem u vezi sa izdavanjem pasoša.

“IDDEEA je dobila zeleno svjetlo od nadležnog tijela za javne nabavke na nivou BiH da može pristupiti procesu koji omogućava izbor ponuđača za obezbjeđivanje pasoša za 2017. godinu u skladu sa zakonskom procedurom i kako bi bilo sve urađeno u roku”, pojasnio je Šarović.

Dodao je da to garantuje da će, ako ne dođe do nepredviđenih situacija, građani BiH imati pasoše u toku cijele godine.

“Dugoročno rješenje će biti pripremljeno u narednim mjesecima. O tome nas je obavijestio nadležni ministar civilnih poslova Adil Osmanović”, dodao je Šarović.

Osmanović se juče nije javljao na telefonske pozive.

Propusti u procesu javnih nabavki već su rezultirali rušenjem dva tendera za nabavku pasoških knjižica zbog čega je došlo u pitanje izdavanje pasoša. Na oba tendera žalila se kompanija “Džemalto”.

Trbić: Sve će biti na vrijeme

Vršilac dužnosti direktora IDDEEA Radivoje Trbić kaže da je uvjeren da će postupak javne nabavke biti blagovremeno okončan.

“Uvjeren sam da će izdavanje pasoša građanima biti nastavljeno bez problema”, rekao je Trbić.

Izvor: Glas Srpske

Ad

You might also like

Komentariši