Povećana putarina na autoputu Gradiška – Banjaluka

Vlada Republike Srpske na današnjoj 62. redovnoj sjednici, donijela je odluku o poskupljenju putarina na dionici autoputa Gradiška – Banjaluka.

Foto: MONDO/Dušan Volaš

Prema usvojenoj Uredbi o izmjeni Uredbe o visini putarine povećava se cijena putarine, za sve kategorije vozila, za iznos poreza na dodatnu vrijednost. Cijena putarine za putnička vozila iznosiće 2,5 KM, za putnička vozila sa prikolicom pet KM, za autobuse i kamione sedam KM i za autobuse i kamione sa prikolicom 12 KM. Poskupljenje je tražilo preduzeće “Autoputevi Republike Srpske”, jer je uvršteno u PDV sistem.

Iz Vlade RS je saopšteno da ova institucija nije saglasna sa predloženim prednacrtom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu BiH, jer je član 1. u suprotnosti sa Ustavom BiH i narušava princip nediskriminacije.

“Vlada RS ne prihvata Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radio-televizijskom servisu BiH jer bi njegovo usvajanje urušilo uspostavljeni Javni radio-televizijski sistem BiH i ugrozilo rad i funkcionisanje Radio-televizije RS kao javnog servisa RS”, stoji u saopštenju.

Zbog toga je Vlada tražila od Savjeta ministara BiH da u proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na način naplate RTV takse i raspodjele prikupljenih prihoda.

Vlada RS usvojila je Republički akcioni plan realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2015. godinu za period januar – avgust 2016. godine.

“Zadužuju se nadležni republički organi uprave da u cilju efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija postupaju u skladu sa Akcionim planom iz tačke 2. ovog zaključka, te da o njegovoj ralizaciji blagovremeno obavještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju”, saopšteno je iz Vlade RS.

Anadolija

Ad

You might also like

Komentariši