Do posla najteže geografi, najmanje čekaju profesori matematike i fizike!

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS  zaključno sa posljednjim danom 2017. godine prijavljena su 114.364 aktivna tražioca zaposlenja.

Iako su najtraženiji od strane poslodavaca, na Zavodu je prijavljen veliki broj lica sa zanimanjem finansijski radnik i diplomirani ekonomista, te diplomirani pravnik.

Ipak, diplomirani ekonomista, prema podacima Zavoda, na posao čeka oko 2 godine i pet mjeseci, diplomirani pravnici oko 2 godine i tri mjeseca.

Na posao najduže čekaju radnici prirodnih nauka – geografija sa prosječnom dužinom čekanja oko 4 godine i 8 mjeseci, a do posla najbrže dolaze profesori matematike i fizike čija je prosječna dužina čekanja na zaposlenje oko tri mjeseca.

Kako navode iz Zavoda za zapošljavanje RS, prosječna dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica zavisi prije svega od stepena stručne spreme, zanimanja koje lice ima, dodatnih znanja i sposobnosti koje posjeduje, pokretljivosti van mjesta prebivališta, koliko je aktivno u traženju posla, broja iskazanih potreba u tom zanimanju, kao i od broja nezaposlenih lica evidentiranih u tom zanimanju.
Uprkos čekanjima, broj nezposlenih je na kraju prošle godine za 11.542 ili 9,2 osto manji u odnosu na isti period u 2016. godini kada je bilo evidentirano 125.906 lica.

Od ukupnog broja prijavljenih 23.997 je NK radnika, 2.162 PK-NSS radnika, 38.481 KV radnik, 34.739 lica sa SSS, 791 VKV radnik, 1.409 lica sa VŠS, 12.063 lica sa VSS, 633 mastera, 74 magistra i 15 doktora nauka.

Zaključno sa decembrom 2017. godine na evidenciju Zavoda prijavljeno je ukupno 3.175 finansijskih radnika i ekonomista, 1.690 diplomiranih pravnika, 219 ljekara, te 167 stomatologa.

(ATV)