Počinje gradnja novog prelaza Gradiška

Posao druge faze izgradnje novog graničnog prelaza Gradiška dobila je firma ITC Zenica.

Kako nam je jučer potvrđeno iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, inače investitora projekta, postupak javne nabavke okončan je zaključenjem ugovora s ovom zeničkom kompanijom.

“Žalbe su u međuvremenu riješene od strane Ureda za razmatranje žalbi (URŽ). Rješenja URŽ su konačan upravni akt, što je i bio uslov za pristupanje zaključenju ugovora sa gore navedenim izvođačem”, kazali su u UIO BiH.

Pojasnili su da je kompanija ITC Zenica jučer uvedena u posao, te da će radovi, prema sklopljenom ugovoru, trajati 400 kalendarskih dana, ili nešto više od godine. Vrijednost radova je oko 14,2 miliona KM.

Ova informacija je značajnija tim prije jer su nedavno stečeni uslovi i za gradnju mosta na Savi kod Gradiške, bez kojeg novi granični prelaz gubi svaki smisao. I obrnuto.

Vrijedi podsjetiti, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS prije nekoliko mjeseci dalo je saglasnost “Autoputevima RS” za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju mosta na Savi.

Na taj način praktično su ispunjene sve obaveze RS, odnosno BiH, kada je ovaj projekat u pitanju, te je sada sve drugo na Vladi Republike Hrvatske, koja treba da završi sve svoje procedure kako bi, prema procjenama, već na proljeće bio raspisan tender za ovaj veliki projekat.

Kada je, pak, novi GP u pitanju, cijeli projekat bio je obilježen kontroverzama.

Naime, nakon što je UIO BiH još krajem 2015. raspisala 15 miliona KM vrijedan tender za drugu fazu gradnje novog prelaza, kao najpovoljniji ponuđač izabran je konzorcij firmi na čelu sa “Prijedor putevima”, sa ponudom od oko 14 miliona KM.

No, to je bio početak jednogodišnje sapunice koja je donedavno trajala, budući da je nakon izbora “Prijedor puteva” uslijedio niz žalbi od strane drugih ponuđača – učesnika u postupku.

Potom je donesena odluka da se cijeli postupak poništava, a na to su podnesene još dvije žalbe od strane dva ponuđača.

“Na izjavljene žalbe doneseno je rješenje od strane Ureda za razmatranje žalbi, koje je UIO zaprimila 16. novembra 2016. godine. Prilikom daljeg postupanja u navedenom predmetu UIO će postupati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, rekao je ranije za “Nezavisne” Ratko Kovačević, portparol UIO BiH. U međuvremenu su pokrenute i mnoge tužbe pred nadležnim sudovima,  nakon što su podnošene bukvalno žalbe na žalbe, gdje je na kraju posao dodijeljen ovoj zeničkoj kompaniji.

Podsjećamo, prva faza izgradnje novog GP Gradiška uključila je sve radove pripreme i ravnanja terena, te sve radove niskogradnje, a ukupna investicija u ovom dijelu iznosila je 8,4 miliona KM.

nezaviusne