Novi sistem Austrije za borbu protiv azilanata sa Kosova

Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Lajtner, koja zbog drastičnog rasta broja azilanata sa Kosova, želi ubrzanje procesa odlučivanja o molbama za dobijanje azila podnosilaca iz zemalja koje su okarakterisane kao “bezbjedne zemlje porijekla”, namjerava potpuno da reformiše zakon o azilu.

Azilanti

Paket mera, koji bi trebalo da se nadje na idućoj sednici austrijske vlade, treba da omogući da se postupak rješavanja molbi izmesti iz prihvatnih centara.
Konkretno je predvidjeno da se postupci više ne sprovode u Trajskirhenu i Talhamu, već tamo gde je azilant podneo molbu, to jest da ispostave Savezne službe za strance i azil rješavaju zahtjeve.To znači da podnosilac molbe za dobijanje azila više neće biti upućivan u neke od pokrajine, kroz čitavu zemlju, već će, nakon kratke prve procjene molbe, biti, u idealnom slučaju, nakon dva do tri dana, provedenim u “privremenom smještaju”, biti prebačen u “normalni smještaj”.

Zakon predvidja da se izbjeglice ravnomjerno raspodjele po pokrajinama, a takozvani “Dablinski slučajevi”, za koje je nadležna druga države, smjeste i dalje u prihvatne centre.
Druga velika promjena jeste ubrzanje postupaka na do deset dana, umesto dosadašnjih maksimalnih pet mjeseci, što će biti unijeto u zakon.
Ubrzanje postupka rješavanja molbi na maksimalnih deset dana važiće za odredjene grupe azilanata koji dolaze iz “bezbjednih država”, medju kojima su zemlje bivše Jugoslavije.
U slučaju odbijanja molbe neće biti mogućnosti odlaganja odluke o napuštanju zemlje. To znači da je moguće protjerivanje ako Administrativni sud ne uloži žalbu.
Takodje nacrt zakona predvidja i ukidanje pomoći podnosiocima molbi za dobijanje azila u slučaju krivičnih dela, to jest napad na život, zdravlje i slobodu ljudi. blic