Ne ukidaju se biometrijski pasoši

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka /IDDEEA/ BiH saopštila je danas da biometrijski pasoši neće biti ukinuti, niti će biti mijenjani elementi zaštite i stepen bezbjednosti ovih dokumenata.


Iz ove agencije poručuju da su neosnovane i neprovjerene informacije pojedinih medija o ukidanju biometrijskih pasoša i vraćanju na stare obrasce pasoških knjižica.

Iz Agencije za identifikaciona dokumenta navode da su netačne i informacije o ponovnom uvođenju viznog režima, promjeni elemenata zaštite i stepena bezbjednosti ovih dokumenata, a samim tim i mogućnosti njihovog lakšeg falsifikovanja.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, usvojenom u decembru prošle godine, ne mijenjaju se elementi zaštite i stepen bezbjednosti pasoša.

“Građanima BiH i dalje će biti izdavani biometrijski pasoši treće generacije /SAC pasoši/ sa svim elementima zaštite na koje upućuju regulative EU, međunarodni standardi i preporuke, kao i ICAO dokument 9303”, ističu iz IDDEEA.

Iz Agencije dodaju da će pasoš i dalje imati elektronski memorijski čip u kojem će se nalaziti svi biometrijski podaci, a što je najefikasniji oblik zaštite protiv krađe identiteta i falsifikovanja, kao i najvažniji bezbjednosni element dokumenta.

“Izmjenama ovog pravilnika ne mijenja se ništa značajno osim što se omogućava uvođenje i drugih tehnologija personalizacije, te se otvara mogućnost za veću konkurentnost i potencijalni broj ponuđača prilikom procedure nabavke pasoških knjižica”, tvrde u Agenciji.

U toj agenciji smatraju da su dosadašnji pravilnici prilično limitirali tehnologiju personalizacije ovog dokumenta, što je izazvalo i zastoj u procesu nabavke pasoških knjižica koji je u toku, a na što je upozorila i Kancelarija za razmatranje žalbi BiH.

“Upravo je zbog ograničavanja konkurencije nabavke obrazaca ličnih dokumenata, IDDEEA prethodnih godina bila predmet posebnog interesovanja Kancelarije za reviziju institucija BiH i pravosudnih institucija jer nije bila u potpunosti obezbijeđena primjena Zakona o javnim nabavkama”, navode iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Ad

You might also like

Komentariši