Na granici obavezna prijava iznosa ili unosa više od 10.000 evra

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH saopštila je da su svi koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 evra dužni da prijave carinskom organu na svakom graničnom prelazu u BiH.

Iz UIO napominju da se prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim graničnim prelazima, a mogu se preuzeti i na internet stranici Uprave.  Na poleđini obrasca za prijavu gotovine navedeno je detaljno uputstvo kako se popunjava.

Nakon popunjavanja, obrazac treba predati carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan da jedan ovjeren primjerak vrati putniku, napominju iz UIO BiH.

U saopštenju podsjećaju da su vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele odluke kojima se mijenjaju postojeći propisi koji regulišu iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i vrijednosnih papira.  Na ovaj način uređuje se sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te je propisan Obrazac za prijavu gotovine.

srna