Mladi SDS Prnjavor posjetili Dnevni centar „Neven“ u Prnjavoru

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a trideset godina nakon toga usvojila je “Konvenciju o pravima djeteta”.

Tim povodom Mladi SDS Prnjavor posjetili su Dnevni centar „Neven“ u Prnjavoru, u kom borave djeca sa poteškoćama u razvoju. Mnogo puta do sada smo ukazivali da mladi u Republici Srpskoj nemaju mogućnosti da ostvare svoja osnovna prava, pravo na rad i zapošljavanje .

Zbog toga smo svjedoci svekodnevnih naslova u medijima o odlazku mladih iz naše zemlje. Posebno u teškom položaju se nalazi ova kategorija naših vršnjaka koju smo danas posjetili oni i njihovi roditelji ostavljeni su sami na vjetrometini ovog teškog vremena da se bore sa problemima.

Ovom prilikom želimo da ukažemo da svi zajedno više moramo imati odgovornosti za naše sugrađane koji imaju problema i poteškoće u razvoju. Danas smo im u skladu sa svojom mogućnosti obezbijedili skromne poklone da bi našim malim drugarima i njihovim roditeljima pokazali da nisu sami i da uvijek mogu računati na nas i našu pomoć. Još jednom apelujemo svima da više pažnje posvećuju ovoj kategoriji društva, a ne samo jedan dan u godini.