Koja imena su PRNJAVORČANI davali bebama rođenim u 2016.godini

Mladi roditelji koji su u ovoj godini dobili dijete, najčešće su se odlučivali za stara tradicionalna imena.

Kod dječaka, najviše je birano ime David, potom stara srpska imena Danilo, Jovan, Stefan, Miloš i Milan. Što se tiče djevojčica, najomiljenije ime je Sofija, pa potom Dunja, Matea i Marija. Zanimljivi su trendovi prema kojima je sva manje nekada čestih imena kao što su Luka, Nemanja ili Sergej. Kod djevojčica, izgleda da je odzvonilo imenima kao što su Ana, Anja ili Sara, koja su ove godine veoma rijetka.

Bilo je i  rijekih ili neuobičajenih izdvajamo imena: Emanuil, Nikša, Tibor, Bane, Klara, Kalina, Marta, Doris, dok su dvije curice dobile imena Vasilija i Dorijana, saznali su u Administrativnoj službi opštine Prnjavor.

Inače, tokom 2016.godine u matičnu knjigu rođenih u Prnjavoru upisano je ukupno 126 novorođenih beba. Treba reći da ovaj broj nije konačan, jer ima još desetak dana do isteka godine,. Jedan broj djece, rodi se i u Porodilištu u Banjaluci, nakon čega se ti mali Prnjavorčani upisuju u matične knjige grada Banjaluke.

prnjavorski.net