GDE SE SVE KRIJE TITO Po brdima, šumama, parkovima, među zgradama…

Josip Broz Tito je umro pre 36 godina, a SFRJ, država čiji je bio doživotni predsednik, nestala je pre oko dve i po decenije. Za neke je bio diktator i zločinac, a za neke voljeni vođa. Iako se sa raspadom SFRJ raspala i njegova komunistička zaostavština, u nekim gradovima i selima zemalja bivše SFRJ i dalje živi Titov duh ali vidljiv samo iz vazduha.

blic