dr Mile Vasić imenovan za ambasadora BiH u Rumuniji – Bukurešt

Dr Mile Vasić je imenovan za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Bosne i Hercegovine.

drmilevasic

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 20.08.2015. dr Mile Vasić je imenovan za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Bosne i Hercegovine u Rumuniji (Bukurešt).

vasic.info