Danas slavimo sveca kome je poslije smrti lice zasijalo!

Pravoslavni vjernici i SPC danas obilježavaju dan posvećen svetom Tarasiju, carigradskom patrijarhu.

Rodio se u Carigradu, živio na carskom dvoru. Izučavao je književnost i filozofiju i u tome se toliko istakao da je postao i carev savjetnik i senator, zauzimajući visoke položaje na dvoru.

U to vrijeme je vladao car Konstantin sa svojom majkom, koji se zacario sa samo deset godina. Dok je vladao njegov otac Lav, trajala je ikonoboračka jeres, koja se učvrstila u cijelom gradu i okolini. Tako je tadašnji patrijarh Pavle bio nemoćan da proslavi pravoslavno poštovanje ikona, te je rješio da napusti službu.

On se ubrzo razboleo i umro. Nakon njegove smrti, car i carica željeli su da se Tarasije prihvati ovog čina, kako bi pomogao pobjedi pravoslavlja nad jeresima.

Pod njim je sazvan VII vaseljenski Sabor u Nikeji 787. godine, gdje se osudilo ikonoborstvo i povratilo i utvrdilo poštovanje svetih ikona. Tarasije je bio vrlo milostiv prema siromašnim i bijednim, stvarao im je skloništa i davao hranu.

Sveti Tarasije je bio odlučan u odbrani vjere i morala. Tako je osudio i samog cara kada je otjerao svoju zakonitu ženu Mariju, i doveo rođaku da živi sa njim.

Nije želio da mu da blagoslov za vjenčanje, i savjetovao ga je da to ne radi.

Pred smrt videli su ga kako odgovara demonima da nije kriv u tom grehu, dok mu ne iznemože jezik, pa je počeo rukama da se brani.

Kada je izdahnuo, lice mu je zasvijetlelo kao Sunce. Upokojio se 806. godine. Crkvom je upravljao dvadeset i dvije godine i četiri mjeseca.

(Telegraf.rs)