Crnogorac lociran u Sarajevu prijetnja za nacionalnu bezbjednost

Crnogorski državljanin čiji su inicijali F.B. /45/ proglašen je prijetnjom po nacionalnu bezbjednost BiH i danas mu je izrečena mjera protjerivanja sa trogodišnjom zabranom ulaska i boravka u BiH, saopšteno je iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Hapšenje

Ovo lice locirano je na području Sarajeva, a s ciljem da se osigura protjerivanje smješteno je pod nadzor u Imigracioni centar.

Crnogorski državljanin do sada je boravio u BiH na osnovu odobrenja privremenog boravka jer je u bračnoj zajednici sa državljankom BiH.

Po prikupljanju podataka o njegovim aktivnostima koje mogu narušiti bezbjednost BiH, Služba ga je procesuirala i preduzimaju se dalje mjere s ciljem da bude udaljen iz BiH.

Iz Služba za poslove sa strancima najavili su da će nastaviti da provode pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u BiH, te svojim djelovanjem davati puni doprinos bezbjednosti BiH.

Srna