Čak ni sendvič s mesom ne može preko granice

Prema uputstvu Carinske uprave Hrvatske o unosu hrane, bh. građani u prtljagu ne smiju imati ni izuzetno male količine mesa i mlijeka niti njihove prozvode.

Kada su u pitanju voće, povrće, hljeb, kolači, keks, čokolada i konditorski, odnosno poslastičarski proizvodi, uključujući i slatkiše, moguće je prenijeti količine koje su dovoljne za ličnu upotrebu. “Unošenje lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana, uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača i to uz posjedovanje nalaza s istorijom bolesti i potvrde ljekara”, navodi se u uputstvu hrvatske Carinske uprave.

U turističkim agencijama kažu da do sada  nisu imali problema sa prtljagom putnika i da nije bilo slučajeva da nose nedozvoljnu hranu. “Ljudi se informišu na vrijeme i neće niko rizikovati da se vrati sa granice zbog hrane, na primjer”, kažu u agenciji “Zepter Passport”. Pored unosa hrane, bh. građani treba da znaju i da, ukoliko putuju u zemlje EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, moraju imati biometrijski pasoš, koji važi minimalno tri mjeseca od planiranog datuma boravka.

Takođe, treba da imaju između 35 i 70 evra za svaki dan boravka u zemljama EU, mada mnogi putnici koji su putovali ranije kažu da im ta svota nije provjeravana. Što se tiče zdravstvenog osiguranja, građani BiH imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji,  Sloveniji,  Mađarskoj,  Turskoj, Holandiji,  Austriji,  Njemačkoj, Italiji, Belgiji i Luksemburgu. Sa sobom moraju imati odgovarajući ino-obrazac koji izdaje Fond zdravstvenog osiguranja RS.

“Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku FZO RS ako im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć”, kažu u FZO RS. Procedura je takva da osigurano lice prije odlaska na put treba da se javi porodičnom ljekaru koji izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju osiguranika, odnosno o njegovoj sposobnosti za put, a cijena uvjerenja je različita po domovima zdravlja. Kako saznajemo u kotorvaroškom Domu zdravlja, za djecu je oko pet KM, a u banjalučkom besplatno, dok je za odrasle 6,5 KM.

U gradiškom Domu zdravlja za djecu je zdravstveno uvjerenje besplatno, a za odrasle pet KM. “Na osnovu zdravstvenog uvjerenja od porodičnog ljekara dobije se besplatan ino-obrazac u FZO i s njim osiguranik treba da se javi zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putuje, gdje će na osnovu njega dobiti odgovarajuću potvrdu koju će koristiti u slučaju da mu za vrijeme boravka u inostranstvu zatreba neodložna zdravstvena zaštita.

Ukoliko osiguranicima i pored posjedovanja ino-obrasca bude naplaćena hitna zdravstvena usluga u zemlji koja sa BiH ima potpisan sporazum,  po povratku u našu zemlju oni mogu da podnesu zahtjev za refundaciju troškova u FZO RS”, pojasnili su u ovoj instituciji.

nezavisne