“Bos”u rangu najboljih policijskih akcija u regionu!

Akcija “Bos”, čiji je cilj bio borba protiv organiziranog finansijskog kriminala i korupcije, ocijenjena je kao jedna od najbolje izvedenih međunarodnih policijskih akcija zemalja članica SELEC-a u 2013. godini. SIPA je bila inicijator i glavni nosilac aktivnosti u ovom predmetu, koji je realiziran u saradnji s policijskim organima Mađarske i Turske.

Zubac je kazao danas novinarima da je ovim priznanjem valoriziran rad ove državne agencije i da je nagrada potvrda da je Agencija na dobrom putu te da treba žešće i odlučnije nastaviti sa svim aktivnostima u borbi protiv organiziranog kriminala, finansijskog kriminala i utaje poreza.

– Ovo je priznanje za međunarodnu policijsku saradnju što je i zadatak SIPA-e da bude jak i pouzdan partner međunarodne operativne policijske saradnje – istakao je Zubac, naglašavajući da pohvale zaslužuje i Tužilaštvo BiH pod čijim je nadzorom akcija i urađena te Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH koja je bila dio aktivnosti.

Kazao je da su već u toku dvije operativne međunarodne policijske saradnje s kojima sigurno očekuju i naredne nagrade i priznanje SELEC-a jer će SIPA na terenu i u narednim mjesecima provoditi operativne aktivnosti i sa susjednim državama.

Pomoćnik direktora SIPA-e i načelnik Kriminalističko-istražnog odjela Anđelko Hrgić posebno je istaknuo da je jedan od rezultata akcije “Bos” to da je za 20 dana u budžet uplaćeno 36 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine što je značajan finansijski efekt ove akcije.

– Ovo priznanje je stiglo zato što smo kao najmlađa istražna agencija uspjeli da se nametnemo u međunarodnim zajedničkim istražnim timovima gdje smo bili začetnici obrade koju su nastavile Mađarka i Turska – potcrtao je Hrgić.

Iz akcije “Bos” proistekao je niz novih predmeta koji su predmet trenutnog interesiranja SIPA-e i koji će biti finalizirani uskoro, a radit će se, prema trenutnim saznanjima, o još obimnijoj operativnoj akciji nego je bila akcija “Bos” te se očekuju i značajniji rezultati.

Hrgić je kazao da ne može komentirati činjenicu da nijedna optužnica protiv uhapšenih u akciji “Bos” nije podignuta, jer je SIPA s policijskog aspekta uradila svoj dio posla te oni ne bi htjeli uticati na proceduru vođenja istrage.

Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Grčka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Turska potpisnice su uspostavljenog Centra SELEC-a koji ima za cilj da pruža širi pravni osnov za značajniju regionalnu saradnju u borbi protiv prekograničnog organiziranog kriminala, terorizma, krijumčarenja ljudi i robe.

SELEC omogućava promptnu i stalnu razmjenu informacija zemalja članica vezanih za kriminalne istrage te organiziranje zajedničkih istraga država učesnica, a primjer takve istrage je akcija “Bos”.

FENA