PRNJAVOR: Oglas za slobodna radna mjesta

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.01. 2016. godine.

slikacitava

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice. 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRNjAVOR

UL. KARAĐORĐEVA BR. 6

78 430 PRNjAVOR

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

za popunu radnog mjesta u JU Centar za socijalni rad Prnjavor

I Naziv radnog mjesta:

1. Diplomirani socijalni radnik…. 1 izvršilac,

– radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

II Uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad,

6.       da ima VSS (VII stepen) diplomirani socijalni radnik – 240 ECTS bodova,

7.       da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci i

8.       da ima položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite ili položen stručni ispit za rad u organima državne uprave (stručni upravni ispit) ukoliko je ovaj ispit položen prije stupanja na snagu Pravilnika o obavljanju pripravničkog staža u oblasti socijalne zaštite (27.8.2015. godine), pod uslovom da je bio zaposlen u ustanovi socijalne zaštite.

III Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

1.       uvjerenje o državljanstvu,

2.       izvod iz matične knjige rođenih,

3.       dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po završetku konkursne procedure),

4.       uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),

5.       uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad,

6.       ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju,

7.       ovjerenu kopiju radne knjižice i

8.       ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima, dostavljaju se na gore navedenu adresu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

glas srpske